Ambulant


Sinds de ambulantisering van de zorg, werkt Directzorg binnen diverse ambulante teams. Daarbij kun je denken aan veilig thuis, jeugdbescherming, fact teams, wijkteams en andere teams die wat extra vragen van medewerkers.


Kenmerkend is dat onze medewerkers voornamelijk sterk zijn in complexe zorgvragen. Onze medewerkers hebben daarbij een behoorlijke rugzak van het werken op een groep, het werken als 1 op 1 begeleider, het werken in een crisisteam, als medewerkers veilig thuis of als medewerker in een fact team.


In contact komen?

Wil je graag meer informatie of contact met één van de medewerkers van Directzorg neem dan contact met ons op.